fbyoutube

Արամ Անանյան «Բորիսը և արևը»

Բորիսը նայեց արևին

Կախարդություն կատարվեց չնչին

Արևը խոսեց նրա հետ

Սակայն Բորիսը արևի համար էր մի կետ:

Նա ասաց, որ Բորիսի երեք երազանքները կկատարի

Մի պայմանով` նա հիմարություններ չի անի

- Իմ տնայինները կկատարե՞ս

Բայց տես` տետրերս չվառես

Արևն արեց բոլոր տնայինները,

Եվ անտեսեց մյուս հրամանները

Արևը հասկացավ` որ անխելք է Բորյան

Անգամ ամենաանբանը րի ուզի այդպիսի բան:

Comments: