fbyoutube

Տունը, որ կառուցել ենք… մենք

Այս խաղի համար մեզ անհրաժեշտ է կաթի ստվարաթղթե տարա (այն շատ նման է տնակի): Գունավոր թղթերից կտրեք ձեր տան դուռն ու լուսամուտները և սոսնձեք այդ տարային: Ներկեք ու զարդարեք ձեր տնակը: Այնուհետև զբոսանք կատարեք այդ տնակի շուրջը և զրուցեք փոքրիկի հետ հետևյալի մասին. ի՞նչ տեսք ունի տունը, ինչի՞ համար են դուռն ու լուսամուտները, ծխնելույզն ու աստիճանները: 
Սա հետաքրքիր խաղ է, այն դուր կգա Ձեր փոքրիկին:


 

Comments: