fbyoutube

Ինչն է փոխվել

Խաղեր 4-6 տարեկան երեխաների համար

Սեղանին դրեք 3-4 խաղալիք և թող երեխան 1-2 րոպե ուշադիր նայի դրանք: Հետո խնդրեք, որ շրջվի, իսկ դուք վերցրեք խաղալիքներից մեկը: Հետո հարցրեք նրան՝ ի՞նչն է փոխվել:
Խաղը կարելի է բարդացնել. ավելացնելով խաղալիքների թիվը 5-7 հատով: Դրեք միանման խաղալիք (5-ից 3-ը մեքենա), ոչ մի խաղալիք մի վերցրեք, այլ ուղղակի փոխեք 2-ի տեղերը:
Մեկ այլ տարբերակ. պարզապես ավելացրեք խաղալիքը և հարցրեք. “Ո՞րն է ավելացրած խաղալիքը”: Այս խաղը կարելի է անգամ մրցույթ դարձնել, ընդգրկելով ավելի շատ խաղալիքներ, նկարներ, առարկաներ, նույնիսկ միրգ ու բանջարեղեն, տալով տարբեր բնույթի հարցեր:
Զվարճալի խաղ է, հետաքրքրասեր փոքրիկին դուր կգա:

 

Comments: