fbyoutube

Տաքացրու ձեռքերդ

Խաղեր և վարժություններ 2 տարեկանների համար

Քթով ներս քաշեք օդը և բերանով դուրս բերեք այն, ձեռքերը մոտ պահելով բերանին այնպես, որ շնչից տաքանան: 
Մեկ այլ օրինակ. ցույց տվեք երեխային, թե ինչպես է շնչում շունը, երբ շոգում է. լեզուն դուրս հանած, բերանով ու աղմուկով: Առաջարկեք, որ երեխան շնչի այդպես:

 

Comments: