fbyoutube

Գուշակիր համը (քիմքի զարգացում)

Կտրատեք տարբեր մրգեր ու բանջարեղեն և դրեք ափսեի մեջ (խնձոր, սալոր, տանձ, ելակ, վարունգ, գազար, բողկ և այլն): Փակեք երեխայի աչքերն ու տվեք մի կտոր: Հարցրեք, թե ի՞նչ է դա, ի՞նչ համ ունի (քաղցր, թթու, դառը, աղի և այլն):  

 

Comments: