fbyoutube

Համո Սահյան «Ծննդավայր »

Մի դատարկված ամպի նման

Եկել եմ ես,

Որ ջուր տանեմ քո ձորերից

Դաշտի ծարավ ծաղիկներին։

Եկել եմ, որ մի անգամ էլ

Նստեմ քեզ հետ,

Խոսք-խոսքի տամ, խորհուրդ անեմ,

Ելնեմ գնամ,

Մի խոսք ասեմ քո անունից,

Մի լուր տանեմ գալիքներին։

Comments: