fbyoutube

Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Տիկնիկային Թատրոն

Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան Պետական Տիկնիկային Թատրոն
Գեղարվեստական ղեկավար՝ Ռ. Բաբայն
0001,
Երևան, Սայաթ-Նովա պող., 4 շենք
Հեռ.՝ +374 10 56 32 44, +374 10 56 32 43, +374 10 52 02 54


Comments: