fbyoutube

Պարան

Սենյակում պարան կապեք ու դրա վրա տարբեր նվերներ ամրացրեք, օրինակ, կոնֆետ, փուչիկ և այլն: Երեխաներից յուրաքանչյուրը պետք է աչքերը փակած մոտենա պարանին ու իր համար նվեր ընտրի` այն ընդհանուր պարանից մկրատով կտրելով: Եվ այսպես մինչը նվերներն ավարտվեն:

Comments: