Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

 

fbyoutube

Բարի գալուստ
ՀԵՔԻԱԹ

Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Դիանա Բալասանյան «Արյունոտ մատներ»

 

...Դպրոցահասակ երեխաներով հավաքվում էինք մեր բակում

 և մեր ուժերով բեմադրություններ կազմակերպում: Հերթական 

անգամ նախապատրաստել էինք Թումանյանի «Մի կաթիլ 

մեղրը»…

 

 

...Դպրոցահասակ երեխաներով հավաքվում էինք մեր բակում ևմեր ուժերով բեմադրություններ կազմակերպում: Հերթական անգամ նախապատրաստել էինք Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղրը»: Երեկոյան` մինչև հանդիսատես-հարևանների, ծնողների, և մյուս երեխաների հավաքվելը`տատս ինձ ուղարկեց ջրի, իսկ ինքը գնաց կովը կթելու: Երբ վերադարձա, բակն արդեն հանդիսատեսներով լցված էր: Առաջին շարքի պատվավոր «իշոտուկին» երկու անծանոթ էին նստել, որոնց չնկատելով, կուժն ուսիս, ոգևորված մտաբակ`բարձր-բարձր արտասանելով. «Ես եկել եմ դարերից, / Եվ գնում եմ հաղթական…»:

Անծանոթներիցմեկնինձանիցջուրխնդրեցևկամացուկհարցրեց, թեգիտե՞մարդյոքումգրվածքն եմ արտասանում: Հպարտորենպատասխանեցի, որիհարկեգիտեմ, Չարենցի: «Իսկունե՞քնրագրքերից»,- նորիցկամացուկհարցրեցանձանոթը: «Իհարկեունենք, տատս էտվել»- նորիցհպարտացաես: «Իսկկարողե՞սցույցտալ»,- բարեհամբույրժպիտովշարունակեցիրչորհարցերընա: Ոչմիվատբանչկասկածելով, եսբերեցիՉարենցիգիրքը` նույնիսկսպասելովգովեստի: Գիրքընվիրելէինտատիսևմակագրված էր հեղինակիկողմից:

Պարզվեցանծանոթներըչեկիստներեն, ևմատնագրովուղարկվածէին, որպեսզիպատժեն«ազգայնամոլՐաֆֆու» ազգակցականՄարիամտատիս: Նրանքխուզարկեցինմերտունը, սակայնուրիշ«վտանգավոր» գրքերչհայտնաբերելով` տատիսիրենցհետտարան, որբացատրությունտաարգելվածգրքիհամար: Այդօրըմերներկայացումըչկայացավ, ևընդհանրապեսհարևաններնայլևսմերտանըչէին հավաքվում:

Առավոտյան տատս վերադարձավ: Նրամատներնարյունոտէին, բայցմեզոչինչչասելով, ձեռքերըփաթաթեցևմտավանկողին: Գիշերնանց էր կացրելշրջկենտրոնիմիլիցիայիբաժանմունքում: Չեկիստներընրաձեռքերըդրելէինսեղանինևմտրակովանընդհատխփել` կրկնելով, որ«ժողովրդիթշնամիների» գրքերիցձեռքքաշի:

Տատսմոտմեկամիսմնացանկողնումևերբեքինձչնախատեց: Սակայնամեն անգամ, երբխեղդուկհեկեկոցիմեջմրմնջում էր «թողոչմիզոհչպահանջվիինձնիցբացի…» եսինձէիմեղավորզգում:

…Շատտարիներանցան, ժամանակներըփոխվեցին, վաղուց արդեն շրջկենտրոնումուսուցչուհիէիաշխատում: Տեղափոխվեցինքնորակառույցդպրոց: Տնօրենինխնդրեցի, որթույլատրիդպրոցիմուտքիպատինկախելՉարենցիմեծադիրնկարը: Տնօրենըչառարկեց: Մի գեղեցիկնկարպատվիրեցի, որիաջկողմումկարմիրովգրվածէինանմահՉարենցիտողերը..

Ես եկել եմ դարերեից,

Եվ գնում եմ հաղթական,

Դեպիդարերընորից,

Դեպիկարմիրապագան:

Ամեն անգամ` դպրոցմտնելիս, նայումէիՉարենցիխորունկաչքերին, հիշումմանկությունս, տատիսարյունոտմատներնուաղոթքիպեսկրկնելովայսքառյակըմտնումդասարան…

Comments: