fbyoutube

Յուրի Սահակյան «Տնից ելնում՝ գնո՜ում, գնո՜ւմ»

 

Տնից ելնում՝ գնո՜ում, գնո՜ւմ,

Խանութներից բաներ գնում,

Գնումները՝ թևատակին,

Ետ է դառնում, տուն է գնում:

Բայց չկարծեք տուն է գնում,

Տուն է դառնում,

Տուն չի գնում:

Comments: