fbyoutube

Տղաների անուններ

Տղայի Անուններ

 

 

Աբգար

համարվում է հայերեն բառ և նշանակում է իբրև "ավագ այր":

Աբել

(Հաբել) բառից է և նշանակում է "սուգ": Այժմ տարածված է Աբել ձևով:

Ըստ "Աստվածաշնչի" Ադամի երկրորդ որդու անունն է:

Աբրահամ

նշանակում է "բազմության հայր" կա նաև Abram իբրև "բարձր հայր":

Ադամ

ստուգաբանվում է իբրև "երկրային", "մարդ":

Ազատ

հայերեն ազատ բառից է: Շատ տարածված անուն է:

Ազնավուր

հայերեն "ազն" արմատից է, որը նշանակում է "երևելի մարդ", "հսկա", "դյուցազն":

Աթաբեգ (Աթաբեկ)

թուրքերեն Atabeg կազմված է ata (հայր) և beg (իշխան) բառերից: Նշանակում է (հայր կամ դաստիրակ):

Ալբերտ

նշանակում է (ազնվափայլ): Այս անունը Albert ձևով այժմ տարածված է Եվրոպայում:

Ալեքսան

Ալեքսանդր անվան կրճատ ձևն է:

Ալֆրեդ

ֆրանսերեն Alfred անունից գեղարվեստական գրականության ազդեցությամբ:

Ահարոն

ստուգաբանվում է իբրև (լեռնական), (ուսուցանող) կամ (իմացող).Սրա կրճատ ձևն է Հարոն:

Աղասի

թուրքերեն Agasi (տեր), (տիրակալ իշխան): Այժմ տարածված է Աղաս ձևով:

Անաստաս

հունարեն Անուն է: Նշանակում է (հարություն) (մեր Հարություն անունը սրա թարգմանությունն է ):

Անդրանիկ

հայերեն. Անդրանիկ բառից է, որը նշանակում է (ավագ), (մեծ), (երեց):

Անդրեաս

հունարեն Andreioss անունն է, որ նշանակում է (առնական), (խիզախ), (հանդուգն):

Անտոն

լատիներեն Antonius անունից նշանակում է (առաջնորդ):

Անուշավան

այս անունը ստուգաբանվում է իբրև (անմահ հոգի): Ոմանք էլ դիտում են որպես անուշ և ավան (գյուղ) բառերից կազմված մի անուն:

Աշոտ

այս անվան հիմքը Մ. Խորենացին համարում է հին հրեական asud ձևը:

Առաքել

գրբարյան Առաքեալ բառից է. Նշանակում է (ուղարկված), (պատգամավոր), (դեսպան):

Ասատուր

հայերեն Աստվածատուր անվան կրճատ ձևն է, որը գործածական է նաև այսօր:

Ասպետ

հայերեն Ասպետ բառից է,որը պարսկական փոխառնություն է. Նշանակում է (ձիավոր իշխան):

Ավագ

հայերեն Ավագ բառից է, որը նշանակում է (մեծ), (տարեց):

Ավետ

հայերեն Ավետիք բառն է, որը նշանակում է (հաճելի լուր), (բարև), (աչքալուսանք):

Ավետ

հայերեն Ավետիք բառն է, որը նշանակում է (հաճելի լուր), (բարև), (աչքալուսանք):

Ավետ

հայերեն Ավետիք բառն է, որը նշանակում է (հաճելի լուր), (բարև), (աչքալուսանք):

Ավետիս

հին հայերեն ավետիք բառի հարցական հոլովաձևն է, որ գործածվում է իբրև անձնանուն նույն նշանակությամբ:

Ավետիք

հայերեն Ավետիք բառից (հոգնակի): Բավական տարածված անուն է. Սրա փաղաքշական ձևերն են ` Ավո, Ավիկ:

Ատոմ

հայերենի մեջ գործածական է հնագույն ժամանակներից մինչև օրս:

Արա

Արան գարնան, բուսականության, բերքի, հետագայում նաև պատերազմի, ուժի աստվածն էր: Արա անունը ըստ Գ. Ղափանցյանի ծագում է ակկադա-շումերական լեզուներից և նշանակում է (անտառ), (արտ) և այլն:

Արամ

ըստ Մ. Խորենացու Արա Գեղեցիկի հոր անունն է: Նշանակում է (վսեմություն) կամ (բարձրություն): Այժմ շատ տարածված անուն է:

Արայիկ

հնագույն Արա անունն է` իկ փաղաքշական ածանցով:

Արբակ

Ծագումով հրեական անուն է: Այժմ հազվագյուտ համդիպող անուն է:

Արգամ

ըստ Մ. Խորենացու` հայոց Մուրացյան նախարարի տոհմի նահապետներից մեկի անունն է:

Արեգ

Հայկական դիցաբանության մեջ ամենահին աստվածն էր:

Արթուր

եվրոպական անուն է, որ մեզ մոտ տարածում է գտել գեղարվեստական գրականության միջոցով:

Արծրունի

հայ տոհմանուններից է, որ իբրև անուն սկսել է գործածել անցյալ դարի 90- ական թվականներին:

Արկադի

ռուսերեն Аркадий անունն է,որ անփոփոխ մուտք է գործել մեր մեջ: Հունարեն նշանակում է (բարեհոգի), (ազնիվ), (երջանիկ):

Արման

պարսկերեն Arman բառից է, որը նշանակում է (իղձ), (կարոտ):

Արմեն

հայերեն Արմենակ անվան կրճատ ձևն է, բոլորովին կապ չունի armen (հայ) և կամ Armenia (Հայաստան) բառերի հետ:

Արշակ

պարսկերեն Arsa (արջ) բառից` հայերեն Ակ փաղաքշական ածանցով: Նշանակում է (արջուկ):

Արշավիր

հայկական հնագույն անուններից է, որ ըստ Հյուբշմանի նշանակում է (տղամարդ):

Արսեն

հունարեն arsen բառից է, որ նշանակում է (առնական), (ամրակուռ):

Արտակ

նշանակում է (սրընթաց): Այժմ շատ տարածված է:

Արտաշես

ստուգաբանվում է իբրև (լույս), (եռանդ, ուրախություն) կամ (անեծք):

Արտավազդ

Արտավազդ անունը ստուգաբանվում է` (տևական արդարություն):

Այժմ էլ տարածված անուն է. Կրճատ կոչում են Արտո:

Արտեմ

հունարեն artemes բառից է, որ նշանակում է (ամրակազմ), (ջլապինդ):

Բաբգեն (Բաբկեն)

Հյուբշմանի կարծիքով կազմված է Բաբիկ անձնանունից պարս. En փաղաքշական ածանցով:

Բաբիկ

պարսկերեն Bab (հայր) անվան փաղաքշական ձևն է, նշանակում է (հայրիկ):

Բագրատ

պարսկերեն Baga (աստված) և bata (տուրք), (պարգև) բառերից. Նշանակում է (աստծու պարգևած):

Բադալ

արաբերեն Badal բառից է, որ նշանակում է (փոխանորդ),(փոխարինող):

Բաղդասար

ասորերեն Անուն է և հայերի մեջ տարածված է: Մեկնաբանվում է որպես (գաղտնապես գանձող):

Բարսեղ

հունարեն բառ է, որը նշանակում է (արքա), (թագավոր):

Բենիկ

Բենիամին անվան կրճատ ձևն է:

Բորիս

ռուսերեն Борислав անվան կրճատ ձևն է, որ տարածվել է մեզ մոտ իբրև ինքնուրյուն անձնանուն: Նշանակում է (փառքի համար կռվող):

Գաբրիել

նշանակում է (աստվածայր), (աստծո մարդ):

Գագիկ

ասորերեն Gag անունն է,որից հայերն ստեղծել են նոր անուն ` իկ փաղաքշական ածանցի միջոցով:

Գալուստ

հայերեն. Գալուստ (գալ) բառն է, որ նշանակում է (մոտ գալ), (մերձեկություն):

Գառնիկ

հայերեն Գառն բառի փաղաքշական ձևն է: Նշանակում է (համեստ), (հեզ), (խոնհար):

Գեղամ

ստուգաբանվում է իբրև (հավիտենական) կամ (վաղժամանակյա):

Գենադի

ռուսերեն Геннадий անձնանունն է, որ հունարեն նշանակում է (ազնվազարմ):

Գևորգ

հունարեն georgos բառից է, որ նշանակում է (հողագործ), (երկրագործ):

Գնել

հայկական հնագույն անուններից է:

Գոռ

հայերեն Գոռ բառից է, որ նշանակում է (հպարտ), (գոռոզ):

Գրիգոր

հունարեն grigorios, լատիներեն Grigorius անուններից է, որ նշանակում է (զգոն), (արթուն),(հսկող):

Գրիշա

ռուսերեն Григорий անվան փաղաքշական ձևն է, որ մեզ մոտ տարածված է իբրև անկախ անձնանուն:

Գուրգեն

պարսկերեն Gurgen անունից է, նշանակում է (գայլաբարո), կամ (գայլուկ):

Գարիկ

-

Դանիել

հնագույն անուններից է. Գալիս է (Աստվածաշնչից) և տարածված է քրիստոնյա շատ ազգերի մեջ:

Դավիթ

նշանակում է (գեղեցկատես) կամ (սիրեցյալ):

Դերենիկ

հայերեն Դերեն նշանակում է (վանքի սան),(որդի վանաց): Հայերի մեջ տարածված անուն է:

Դմիտրի

ռուսերեն Дмитрий անունից :

Եգոր

ռուսերեն Егор անունից , որ նշանակում է (երկրագործ):

Եդիգար

պարսկերեն Yadigar (հրեշտակ) բառից:

Եղիշե

-

Եսայի

նշանակում է (փրկություն):

Երանոս

հունարեն անձնանուն է, նշանակում է (խաղաղասեր), (խաղաղարար): Կրճատ ձևն է` Երո, Էրո:

Երեմիա

նշանակում է (բարձրություն): Կրճատ կոչում են Երեմ:

Երվանդ

նշանակում է (արագ), (սլացիկ):

Եփրեմ

նշանակում է (պտղաբեր), (աճող), (փարթամ):

Զավեն

պարսկերեն Zav անունից և նշանակում է (աջակցող), (օգնող):

Զաքարիա

ստուգաբանվում է իբրև (լավ հիշող), (մտապահող):

Զոհրաբ

պարսկերեն անձնանուն է: Նշանակում է (կարմրափայլ):

Զորավար

հայերեն Զորավար բարդ բառից է, որ նշանակում է (զորքը կռվի տանող):

Զորիկ

հայերեն Զոր բառից է` իկ փաղաքշական ածանցով: Նշանակում է (զորեղ),(զորություն ունեցող),(հզոր):

Էդգար

նորամուտ անուն է, որ եկել է եվրոպական լեզուներից գրականության միջոցով:

Էդիլ

արաբերեն (արդար) բառից է. Գործածական է բոլոր մահմեդական ժողովուրդների մեջ:

Էդուարդ

ֆրանսերեն Անուն է, որ նշանակում է (ունեցվածքի պահապան), (պահակ):

Էմիլ

տարածվել է գրականության միջոցով և շատ գործածական է:

Էմին

արաբերեն Emin բառից է, որ նշանակում է (ապահով), (վստահ), (հավատարիմ):

Էմմանուել

հայերեն Մեջ տարածվել է կրճատ` Մանուել ձևով: Նշանակում է (աստված մեզ հետ):

Թաթուլ

հայերեն Թաթ բառից է:

Թելման

գերմանական կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ է. Որ իբրև անձնանուն գործածական է հայերի մեջ:

Թովմաս

նշանակում է (երկվորյակ):

Թորգոմ

ստուգաբանվում է իբրև (ոսկրյա), (կորովի):

Թորոս

Թեոդորոս անվան կրճատ ձևն է:

Ժան

ֆրանսիական տառադարձությամբ Jean (Հովհաննես) անունն է, որ վերջերս տարածված է մեր մեջ:

Ժան

ֆրանսիական տառադարձությամբ Jean (Հովհաննես) անունն է, որ վերջերս տարածված է մեր մեջ:

Ժիրայր

հայերեն Ժիր և այր (տղամարդ) բառերից. Նշանակում է (ժիր, աշխույժ մարդ):

Ժոզեֆ

հայերեն Հովսեփ անվան ֆրանսիական ձևն է, որ վերջերս իբրև ինքնուրյուն անձնանուն գործածում են մեզ մոտ:

Իգիթ

թուրքերեն Igit բառից է, որ նշանակում է (կտրիճ), (երիտասարդ):

Իգոր

ռուսերեն Անուն է, որ այժմ գործածական է:

Իլյա

ռուսերեն անուն է և նշանակում է (հաստատ), (ամուր):

Իսահակ

նշանակում է (ծաղր) կամ (խնդություն):

Լեոնիդ

հայերեն Ղևոնդ նշանակում է (առյուծիկ):

Լեվոն

հունարեն Leon, որ նշանակում է (առյուծ):

Լիպարիտ

լատիներեն Liberates բառից, որ նշանակում է (ազատագրված):

Լյուդվիգ

գերմաներեն Անուն է, որ նշանակում է (նշանավոր մարտիկ):

Խաժակ

Խաժ (կապտականաչ) և ակն (աչք) բառերից. Նշանակում է “խաժ աչքեր ունեցող”:

Խաչիկ

Հայերեն Խաչ բառի փաղաքշական ձևն է (իկ ածանցով): Նշանակում է “փոքրիկ խաչ”:

Խոսրով

նշանակում է “բարեհամբավ”:

Խորեն

պարսկերեն khor “արեգակ” բառից է և en փաղաքշական ածանցից “արևիկ” նշանակությամբ:

Ծառուկ

հայերեն Ծառ բառից` ուկ ածանցով. Նշանակում է “սլացիկ հասակ ունեցողզ”:

Ծատուր

հայերեն Աստվածատուր անվան կրճատ ձևն է, որը տարածված է իբրև անձնանուն:

Կամո

տարածված անձնանուն է հայերի մեջ:

Կարապետ

հայերեն Կարապետ բառից, որ նշանակում է “առաջընթաց” “առաջնորդ”: Հնագույն անուններից է և տարածված:

Կարեն

պարսկերեն անձնանուն է:

Կարլեն

ստեղծվել է հապավումների ձևով` Կարլ Մարքս և Լենին անունների մասերից:

Կարլոս

գերմաներեն Անձնանուն է: Տարածվել է գեղարվեստական գրականության և թատրոնի ազդեցությամբ:

Կիմ

ռուսերենКим անունից: ՆշանակումէКоммунистический интернационал молодежн.

Կիրակոս

հունարենբառէ: Նշանակումէ“տերունական”:

Կոմիտաս

հունարենանունէևնշանակումէ“երկարմազերունեցող”:

Կորյուն

հայերենԿորյունբառից, որնշանակումէ“առյուծիձագ”. ԻմաստովմոտէԼեոնիդ, Ղևոնդանուններին:

Հակոբ

ԵբրաերենԱնունէ: Նշանակումէ“խաբող”:

Համբարձում

ՀայերենՀամբարձումբառից(հնումայսանունըտալիսէինՔրիստոսիհամբարձմանտոնիօրըծնվածներին):

Համլետ

Եկելէգեղարվեստականգրականությանևթատրոնիմիջոցով:

Հայկ

Հնագույնդիցաբանականանունէ, որբացատրվումէիբրև“հսկա”:

Հայկազ

ՀայերենՀայկանունիցևազն“ցեղ”, “սերունդ” բառից. Նշանակումէ“Հայկիցեղից”:

Հենրիկ

ԳերմաներենHenrichանունից:

Հմայակ

ՀայերենՀմայքբառից: Առձեռնբառարանըբացատրումէիբրև“հմուտ” կամ“տեղյակ”: ՀայերենԱնունէևնշանակումէ“հմայիչաչքերով”:

Հովիկ

Հայերեն(զով) բառից` իկփաղաքշականածանցով. Նշանակումէ“մեղմքամի”, “զովություն”:

Հովհաննես

Հունարենանունէ, որնշանակումէ“հնազանդություն”:

Հովսեփ

եբրաերեն. Josefանունից:

Հրայր

ՀայերենՀուր(կրակ) ևայր(մարդ) բառերից` “կրակիմարդ” նշանակությամբ:

Հրանտ

-

Հրաչ

ՀայերենՀուրևաչք. Նշանակումէ“հրափայլաչքերով”:

Հրաչյա

ՀայերենՀուրևաչքբառերից` յաածանցով. Նշանակումէ“կրակիպեսվառաչքերունեցող”:

Հունան

ԵբրերենJonaանուննէ, որհայերենտառադարձությամբդարձելէՀովնան:

Ձոնիկ

ՀայերենՁոն“նվեր” բառիցէ:

Ղազար

Ղազարոսանվանկրճատձևնէ, որնինքնուրույնանունէհայերիմեջ:

Ղազարոս

Հունարենlazarosանունից, որՀԲստուգաբանումէիբրև“օգնականությունԱստծո”:

Ղեվոնդ

ՀունարենLeontiosձևից, որleon“առյուծ” բառիհոլովվածձևնէ:

Ղուկաս

Հունարենloukasանուննէ, որնշանակումէ“հարություն”:

Մաթեվոս

ԼատիներենՆշանակումէ“երգկենաց”:

Մալխաս

Պարսկերենբառիցէևնշանակումէ“ընտիրապրանք”:

Մամիկոն

Հայոցհիննախարարականտոհմանունիցէ:

Մանաս

Հունարեննշանակումէ“մոռացում”:

Մանվել

բառացիորեննշանակումէ“Աստվածմեզհետ”:

Մավրիկ

Հունարեննշանակումէ“թուխ”, “սև”:

Մարատ

Ֆրանսյական, հղափոխությանառաջնորդներիցմեկիազգանուննէ:

Մարգար

ՀայերենՄարգարեբառից,որնշանակումէ“հեռատես”, “գուշակող”:

Մարկոս

Եբրարերենստուգաբանվումէիբրև“փայլուն”, “ողորկ” կամ“բարձրպատվար”:

Մարտին

նշանակումէ“ռազմատենչ”, “մարտական”:

Մարտիրոս

Հունարենանունէ, որնշանակումէ“նահատակ”:

Մաքսիմ

ԼատիներենՆշանակումէ“մեծ”, “խոշոր”:

Մելիք

արաբերենՆշանակումէ“արքա”, “թագավոր”:

Մելքոն

եբրարերենՄեկնաբանվումէ“արքա”, “լույս”:

Մեհրաբ

նշանակումէ“արեգնափայլ”:

Միհրան

Պարսկերեննշանակումէ“արևային” կամ“արևիպարգև”:

Մինաս

լատիներենբառէևնշանակումէ“ահեղ”:

Միսաք

ստուգաբանվումէ“քարշող”, “պարսպող”:

Միքայել

եբրարերենբառէ, որբառացինշանակումէ“ովէորպեսաստված”: Մեկնաբանվումէնաևիբրև“զորությունաստծո”:

Մխիթար

հայերենՄխիթարանք, սփոփանքբառերից:

Մհեր

հայերիմեջմեծմասամբտարածվելէ“ՍասունցիԴավիթ” էպոսիմիջոցով:

Մովսես

ըստ“Աստվածաշնչի” նշանակումէ“ջրիցհանած”:

Մուրադ

արաբերենՆշանակումէ“իղձ”, “փափագ”:

Յուրի

Ծագումէհունարենgeorgiosբառից, որ“հողագործ” էնշանակում:

Նաիրի

մերերկրինախապատմականանուննէ, որգործածականէիբրևՀայաստանանվանհոմանիշ:

Նարեկ

հայերը“նարեկ” ենկոչելմիջնադարյանհայհանճարեղբանաստեղծԳրիգորՆարեկացու“Մատյանողբերգության” գիրքը, որըհամարվումէնաևբժշկարան: ԻրականումՆարեկգյուղիանունիցէ:

Նելսոն

նորամուտեվրոպականանունէ:

Ներսես

պահլավերենNersehանվանհունականձևնէ, որշատտարածվելէհայերիմեջ:

Նշան

հայերենՆշանբառից` իբրև“նշանավոր”, “երևելի”:

Նոյ

եբրաերենNokhaանունից, եկելէ“Աստվածաշնչից” ևստուգաբանվումէիբրև“հանգիստ”, “դադարումն”:

Նորայր

հայերենՆորևայր“տղամարդ” բառերից:

Նորիկ

հայերենՆորբառիցևիկածանցից:

Նվեր

հայերենՆվերբառից, որհամազորէՊարգև, Ընծաանուններին:

Շահեն

պահլավերենSahenանունիցևնշանակումէ“բազե”:

Շավարշ

պարսկերենsavarsանուննէ, որնշանակումէ“սևարջ”:

Շմավոն

նշանակումէ“լսող”, “հնազանդ”:

Ոսկան

հայերենՈսկիբառից. Այժմէլգործածականանունէ:

Պավել

նորամուտանունէ:

Պարթեվ

նշանակումէ“հաղթանդամ”, “հսկա”:

Պարսամ

ստուգաբանվումէիբրև“ծոմ”:

Պարույր

նշանակումէ“շրջան”, “պտույտ”:

Պետրոս

հունարեննշանակումէ"վեմ", "քար":

Ջանիբեկ

պարսկերենբառէևնշանակումէ"բեկիսիրելին":

Ջանիկ

Ջանանձնանվանփաղաքշականձևնէ:

Ջիվան

պարսկերենբառէևնշանակումէ"երիտասարդ", "ջահել":

Ռազմիկ

հայերենՌազմիկբառից, որնշանակումէ"կռվող", "մարտիկ":

Ռաֆայել

ԵբրարերենՆշանակումէ"բժշկությունԱստծո":

Ռաֆիկ

-

Ռշտունի

հայնախարարականտոհմանունէ:

Ռոլան

ՌոլանդանվանֆրանսերենԱրտասանությունից:

Ռոլանդ

-

Ռոբերտ

ֆրանսերենանունէ:

Ռոման

-

Ռուստամ

նշանակումէ"ուժգինհեղեղ":

Ռուբեն

եբրարերենԲառէևնշանակումէ"որդետես":

Ռուդոլֆ

գերմաներենՆշանակումէ"կարմիրգայլ":

Ռուսլան

ռուսերենՆշանակումէ"գանգրահեր", կամ"երջանիկ":

Սահակ

ԵբրարերենՆշանակումէ, "խնդություն":

Սամվել

եբրարերենՆշանակումէ"Աստվածակոչ", "տուրքԱստծու":

Սամսոն

եբրարերենՆշանակումէ"Արեգակննորա":

Սանասար

ասորականանունէ, որհայերիմեջտարածվելէվաղժամանակներից: Եբրարերեն"արքա" բառից:

Սարգիս

-

Սասուն

-

Սարիբեկ

թուրքերենՆշանակումէ"շեկբեկ":

Սարո

-

Սեդրակ

ՀԲմեկնաբանվումէ"ստինքփափուկ":

Սեթ

նշանակումէ"մխիթարություն":

Սեյրան

թուրքերեն"նայել", "զննել" բառից. Նշանակումէ"զվարճավայր", "զբոսատեղի":

Սևակ

հայերենԱնունէնշանակումէ"սևաչքերունեցող", "սևակն":

Սերգեյ

ռուսերենԱնունէ, որլատիներենՆշանակումէ"բարձր", "աարժանավոր":

Սերգո

-

Սերոբ

նշանակումէ"բոցեղեն", "հրեղեն":

Սիմոն

նշանակումէ"հլու", "լսող":

Սիսակ

-

Սիրակ

-

Սլավիկ

ռուսերենСлава "փառք" բառից` հայերենԻկածանցով:

Սմբատ

-

Սոկրատ

հունարեննշանակումէ"անխորատակելիզորություն":

Սողոմոն

ստուգաբանվումէիբրև"խաղաղարար":

Սոս

-

Սպարտակ

-

Ստեփան

հունարենանունէ, որնշանակումէ"պսակ":

Սուրեն

ծագումէզենդերենSura"ուժեղ" բառիցևenածանցից:

Սուքիաս

հունարեննշանակումէ"հանդարտ", "խաղաղ":

Վազգեն

-

Վախթանգ

պարսկերենանուննէ:

Վահագն

-

Վահան

Հյուբշմանըհամարելէհայերենանունհայ. Վահանգոյականից, որնշանակումէ"սրիցպաշտպանողմետաղյահարմարանք", "պաշտպան":

Վահե

նշանակումէ"վեհ", "լավագույն":

Վահրամ

պահլավերենVahramանունից, որնշանակումէ"գարուն":

Վաղարշակ

Վաղարշանուննէակփաղաքշականածանցով, ոմանքմեկնաբանումենիբրև"ուժեղԱրշակ":

Վաղինակ

-

Վանիկ

-

Վաչագան

պարսկերենանունէ:

Վաչե

պարսկերենանունէ, որնշանակումէ"ձագուկ":

Վասակ

պարսկերենանունէևնշանակում"ազատ", "ինքնիշխան":

Վասիլ

հունարենբառիցէ, որնշանակումէ"թագավոր":

Վասպուր

-

Վարազդատ

-

Վարդան

-

Վարշամ

-

Վարոս

լատիներենVarusանունից, որնշանակումէ"կորացած":

Վարուժան

հայերենԲառէևնշանակումէ"արութռչուն":

Վելիխան

կազմվածէարաբերենVeli"տեր", "պաշտպան" ևպարսկերենxan"իշխան" բառերից:

Վիգեն

նշանակումէ"հաղթանակ":

Վլադիմիր

ռուսերենԱնունէևնշանակումէ"աշխարհակալ", "ժողովրդիտեր":

Վռամ

նշանակումէ"հրեղեն", "ամպրոպային":

Վրեժ

-

Վրույր

-

Տարոն

-

Տիգրան

-

Տիրան

պարսկերենTiranանունից:

Տրդատ

պահլավերենTirdatանունից, որնշանակումէ"տյուրԱստծոտվածը":

Րաֆֆի

արաբերենԱնունէ, որնշանակումէ"վսեմ", "ականավոր":

Ցոլակ

հայերենՆշանակումէ"փայլումաչքերունեցող":

Փայլակ

հայերենՆշանակումէկայծակիփայլատակում:

Փավստոս

նշանակումէ"երջանիկ":

Փիրում

պարսկերեննշանակումէ"սուրբ":

Քալանթար

նշանակումէ"տանուտեր":

Քաջիկ

նշանակումէ"քաջպատանի":

Քրիստ

-

Օգսեն

-

Օհան

-

Օնիկ

-

Ֆելիքս

լատիներենՆշանակումէ"երջանիկ":

Ֆրունզիկ

-

Արեն

նշանակությունը` արծիվծագումը` սկանդինավյան