Event: 'Օպերացիա «Համեղ պատառիկ»' Print
  Թատրոն
Date: Շաբաթ, Ապրիլ 22, 2017 - 12:00 - noon
Duration: 1 Hour

Հ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն

Օպերացիա «Համեղ պատառիկ»

2017-04-22

Տոմսերի արժեքը` 600, 800, 1000, 1200 դրամ

Հեղինակ՝ Խելո Ռամո

Բեմադրիչ՝ Տիգրան Զահալյան Ներկայացման ժամը` 12:00, 14։00